Prywatne i sądowe badanie ojcostwa Przeskocz do treści

Badanie Ojcostwa- najpewniejsze testy na rynku

Testy ojcostwa — Warszawa

 

  • Pewne testy na ojcost­wo w Warszawie
  • Pobranie próbek do bada­nia na miejs­cu lub samodziel­nie w domu
  • Zestawy do bada­nia dostęp­ne od ręki w placów­ce i aptekach w Warszawie
  • Żad­nych ukry­tych opłat i dodatkowych kosztów!

 

umów się na badanie w przychodni

 

Jakie badania realizujemy?

Wykonu­je­my zarówno testy na ojcost­wo dla włas­nej wiedzy (tak zwane pry­watne bada­nia ojcost­wa), jak i testy na ojcost­wo dla potrzeb sądowych. Posi­adamy liczne cer­ty­fikaty potwierdza­jące jakość real­i­zowanych badań, reg­u­larnie pod­da­je­my się zewnętrznym kon­trolom oraz dbamy o najwyższą jakość na każdym etapie naszej pracy.

Proponujemy:


Które badanie ojcostwa będą dla Ciebie najlepsze?

Porównanie badań na ojcostwo

 

 

 

Pewna oferta — jedna cena!

Za pobranie próbek w placów­ce klient musi zwyk­le wnieść dodatkową opłatę. Nie w naszym przy­pad­ku! Cen­trum Gene­ty­ki Gen­Lab pro­ponu­je swoim pac­jen­tom jed­ną cenę bez wzglę­du na to,  w jaki sposób pobiorą prób­ki do bada­nia (wymazy z policz­ka). Jeśli wolą Państ­wo zachować dyskrecję i anon­i­mowość, pole­camy samodzielne pobranie prób­ki przy pomo­cy dostar­c­zonego zestawu pobran­iowego. Jest on również dostęp­ny w aptekach i w naszej stacjonarnej placów­ce.  Z kolei jeśli obaw­ia­ją się Państ­wo poboru prób­ki w domu, zachę­camy do sko­rzys­ta­nia z pomo­cy naszego wyk­wal­i­fikowanego per­son­elu medycznego.

.

napisz do nas   napisz na czacie
Zadzwoń terazZadzwoń teraz