Przeskocz do treści

Kontakt: zadzwoń lub napisz 7 dni w tygodniu

Zamów zestaw pod dowolny adres lub umów się na test na ojcostwo w Warszawie czy innym miejscu w Polsce ✅

Jesteśmy dostęp­ni 7 dni w tygod­niu: od poniedzi­ałku do piątku 7:00–19:00, w week­endy i świę­ta 9:00–17:00 (tele­fon­icznie).

Zaprasza­my do kon­tak­tu — wszys­tko dla Ciebie zor­ga­nizu­je­my i odpowiemy na wszys­tkie pytania!

533 295 679

biuro@genlab.pl

Centrum Genetyki GenLab — Centralny Punkt Pobrań w Warszawie

W przy­chod­ni pobierzesz prób­ki, kupisz zestaw, przyniesiesz zebrane mate­ri­ały. Przed wiz­ytą skon­tak­tuj się z nami — aby mieć pewność, że gabi­net i per­son­el będą do Two­jej dyspozycji.

 Med­i­na NZOZ

 ul. Krzy­we Koło 8/10, 00–270 Warszawa

Godziny:

poniedzi­ałek-piątek 8.00–16.30

Chcesz umówić się w innym mieście?

Skon­tak­tuj się z nami — dostęp­nych jest pon­ad 200 placówek w całym kraju.


Zadzwoń teraz

Kon­takt z Admin­is­tra­torem danych w związku z treś­ci­a­mi Użytkown­ików zamieszczany­mi w Ser­wisie, możli­wy jest pod adresem e- mail: marketing@testdna.pl Jeżeli zauważysz na stron­ie naszego Ser­wisu lub na naszych pro­fi­lach w medi­ach społecznoś­ciowych treś­ci, które mogą być niele­galne lub niez­godne z naszym Reg­u­laminem, możesz zgłosić to pod adresem e‑mail: marketing@testdna.pl Szczegółowe zasady zgłasza­nia niele­gal­nych treś­ci zna­jdziesz tutaj w Reg­u­laminie

Zadzwoń terazZadzwoń teraz