Dla Pacjenta- formularze płatność wynik Przeskocz do treści

Dla Pacjenta – formularze, płatność, wynik

W dziale DLA PACJENTA zna­jdziesz infor­ma­c­je przy­datne przed, w trak­cie i po zlece­niu bada­nia. Sprawdzisz między inny­mi dane do płat­noś­ci, przykład­owy wynik bada­nia czy pobierzesz for­mu­la­rze do zlece­nia testu.

Co znajdziesz w zakładce DLA PACJENTA?

For­mu­la­rze do pobrania.

Masz możli­wość pode­jrzenia, jak wyglą­da taki for­mu­la­rz i co zaw­iera. Możesz również pobrać for­mu­la­rz i odesłać go po wypełnie­niu z próbka­mi dyskret­ny­mi od wszys­t­kich badanych osób (wtedy nie będzie potrze­by zamaw­ia­nia zestawu).

Wynik tes­tu na ojcostwo.

Sprawdź, jak wyglą­da przykład­owy wynik tes­tu na ojcost­wo.

Test na ojcost­wo w ratach.

Dowiedz się więcej, jak opłacić badanie w korzyst­nych rat­ach.

Zadzwoń terazZadzwoń teraz