Test na ojcostwo - umów wizytę online Przeskocz do treści

Umów wizytę online

Jeżeli chcą Państ­wo umówić wiz­ytę w przy­chod­ni, zachę­camy do wypełnienia for­mu­la­rza online. Odd­z­won­imy najszy­b­ciej jak to możli­we z potwierdze­niem ter­minu wiz­y­ty. Pobra­nia odby­wa­ją się od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 8:00 do 16:30.

1. Podaj dane rozwiń

lub 

2. Wybierz ter­min rozwiń

Wybierz datę

Wybierz prefer­owane godziny

Kontakt z nami

 

 umów wizytę na test na ojcostwo Jeśli chcesz przed umówie­niem wiz­y­ty dopy­tać o szczegóły tes­tu na ojcost­wo, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami! Podany numer tele­fonu jest czyn­ny w godz­i­nach 7:00–19:00 w tygod­niu oraz od 8.00 do 21.00 w week­endy i w święta.

 

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
.
Zadzwoń terazZadzwoń teraz