Cennik - nowy | Centrum Genetyki GenLab

Cennik — nowy

Ile kosz­tu­je test na ojcost­wo ‑bada­nia dna cena

Domowy zestaw do pobrania próbek

Zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek w domu.
Jeden zestaw dla wszys­t­kich uczest­ników bada­nia.

cennik_Genlab_03

Odbiór próbek
Raty
Cena: 70,-
881 378 534

Wysyłkowy domowy zestaw i badanie DNA na ojcostwo

Test możesz zro­bić w domu. Pobierz samodziel­nie wymazy z policz­ka.
Prób­ki odbierze­my kuri­erem lub możesz przynieść je do przy­chod­ni.

cennik_Genlab_03

Odbiór próbek
Raty
Cena: 897,-
881 378 534

Badanie DNA na ojcostwo w przychodni

Pobranie próbek na miejs­cu w przy­chod­ni.
Wynik w 5–7 dni roboczych

cennik_Genlab_06

Odbiór próbek
Raty
Cena: 1047,-
881 378 534

Badanie DNA na ojcostwo do sądu

Badanie do sądu możesz zle­cić pry­wat­nie.
Wynik bada­nia możesz przed­staw­ić jako dowód w sądzie.

cennik_Genlab_08

Odbiór próbek
Raty
Cena: 1590,-
881 378 534

Test na ojcostwo przy okazji badań w ciąży

Cena wraz z pobraniem próbek przez doświad­c­zonego lekarza.
Wynik w 5–10 dni roboczych. Możli­wość przyspieszenia.

cennik_Genlab_11

Odbiór próbek
Raty
Cena: 1947,-
881 378 534

Test na ojcostwo w ciąży z krwi matki i ojca

Badanie na miejs­cu w przy­chod­ni. Do bada­nia pobier­ana jest krew od mat­ki i od potenc­jal­nego ojca.
cennik_Genlab_14

Odbiór próbek
Raty
Cena: 5977,-
881 378 534

Badanie pokrewieństwa

Badanie do trzech osób np. dzi­adek lub bab­cia + wnu­ki, brat+brat, siostra+siostra, brat +sios­tra
cennik_Genlab_17

Odbiór próbek
Raty
Cena: 1697,-
881 378 534

cennik_Genlab_21
cennik_Genlab_24
Zadzwoń teraz
Skip to content